Får ikkje gjere fritidsbustad til bustad – enno

foto