– Lite offensivt, men viktig rammevilkår ligg stabilt