Gitter ramla ned og var borti person - mellombels stengt