Vil gjere sjøfart til ein meir attraktiv yrkesveg

foto