Bør skjerast gjennom i hamnestriden

foto
Kystverket kjem med heller krasse utfall mot innhaldet i Sande kommune sitt avslag på deira endringssøknad for å få ferdigattest for hamneutbygginga. Foto: Kystverket