Aukar på alle felt - passerte 100 millionar i fjor