Tolv straumforslag får fleirtal på Stortinget

foto