foto
Det er lagt ned eit omfattande planleggingsarbeid før Kong Harald og Dronning Sonja kjem på besøk. Her ser vi ordførar Olav Myklebust frå staden der underhaldninga vil føregå under folkefesten under open himmel. Kongetribunen bak t.v. er allereie på plass! Foto: Endre Vorren

– Dette har vi gledd oss til, no er vi klare for kongeleg besøk!