– Vi får veldig positive tilbakemeldingar frå alle

foto
Markerer Den internasjonale sjukepleiardagen. F.v.: Theresa Iversen (rådgjevar i Norsk sjukepleiarforbund), Karina Helde Kvalsund (plasstillitsvalt blå seksjon), Maria Kristin Kvalsvik (plasstillitsvalt heimetenestene i Ytre Herøy), Kjersti Nygard (plasstillitsvalt i heimetenesta i Indre Herøy) og Mona Zahl Longva (hovudtillitsvalt, jobbar som kreftkoordinator i kommunen). Foto: Geir Egil Eiksund