– Syner kor god kapasiteten til dei frivillige er

foto