Låg fellingsprosent dei siste åra gjer at minstearealet for Ytre Herøy hjortevald er auka til 900 dekar. På grunn av førebygging av beiteskader skal auken ikkje gjelde Runde. For 2018 har nemnda for vilt, fiske og friluft tildelt Ytre Herøy hjortevald til saman 36 dyr fordelt på 9 kalvar, 12 vaksne hodyr, 7 spissbukkar og 8 vaksne hanndyr.