«Selde» Playstation- og PC-ar som han ikkje leverte