Legg fram fjorårets tal – kjemperesultat for Myklebust Verft