Lokale eldsjeler blei tildelt ein heilt ny pris under Gursken Konferansen