Ferje på verkstad – redusert kapasitet i to veker

foto