Ho er fast tilsett som rektor ved Møre barne- og ungdomsskule

foto