Mistanke om ILA-smitte i anlegg med 800.000 laks

foto