- Vi må sjå på Dragsundbrua, no!

foto
Tine Storøy og Stian Skorgen Scheide i høvesvis Herøy Høgre og Ulstein Høgre varslar no at dei - med brei støtte frå andre lokallag i Sjustjerna - no går i gang med ein offensiv for å jobbe fram ei ny bruløysing i Dragsundbrua. Dei vil no be om oppstart av ein felles reguleringsplan for prosjektet i Herøy og Ulstein. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik