Stor aktør i vekst etablerer seg på Mjølstadneset

foto