Havila Castor i Herøy for fyrste gong – sjå video og bilete frå framkomsten

foto