Lakseaksjane rett til vêrs etter at lakseskatten vart nedjustert

foto