Håper på ny giv i lokal foreining: – Har vore reel fare for nedlegging

foto