Runde-forskarar var på tokt – dette håper dei å lære