– Kvifor blir tidlegare prioriterte tiltak sletta?