Striden held fram: – Sande kommune pliktar å godkjenne

foto