Vatn til Hallebygda, men vil gjerne ha meir styring

foto