- Sande Vest sin representant svikta både si eiga bygd og vår bygd til fordel for ei anna partigruppe