Fylkesmannen om Herøy kommune si oppfylging av fosterheimsbarn: Svært alvorleg svikt

foto