Vurderer å ta Havsul 1-utbygginga til retten

foto