– Det er veldig kjekt fordi vi slepp å betale

foto