– Ingen skal verte drepne eller hardt skadde i trafikken i Sande