På éi av strekningane på rute 01 må du framleis betale

foto
Frå Voksa ferjekai sist sommar. No trafikkerer det to ferjer her, og 1. juli vert det heilt gratis også for køyretøy og reise her. Foto: Endre Vorren / arkiv