Har sendt ut nabovarsel for å bygge større ferjekai

foto