Tek opp Mork-nedlegginga med helseministeren

foto