Kjempeutbygging av vindkraft til havs – Fiskebåt overraska

foto