Brøytebil av vegen – skapte trafikale utfordringar