Brøytebil av vegen – skapte trafikale utfordringar

foto