Flyttar heim og startar i nyetablert meklar-avdeling