Søkjer om løyve til bibelutdeling til skuleelevar

foto