Desse søkjarane får ekstra tilskot frå fylkeskommunen

foto