- Lang og tidkrevjande reiseveg er ein barriere

foto