På strak veg ut av ROBEK og med pengar på bok

foto