Difor kjem NVE med motsegn til ny plan for Larsnes

foto