Tilitsvald om ambulant team i Myrvåg: – Sjokk og vantru

foto