- Lokalisering av lensmannskontor ei vanskeleg avveging

foto