... det kan godt hende politiet driv med etterforsking av den utstrekte bruken av naudbluss