– Vi har knapt fått papira, så det er litt for tidleg å svare på kva som vil skje vidare, seier Ervik.

Ifylgje eigedomsregisteret har Ålesund-selskapet overteke tomta frå MJ Eigedom (tidlegare Olympic Holding). Tomteverdien lyder på 7,7 mill. kroner, og overdraginga heng saman med konkursen i eigedomsselskapet i 2016. Der var Ervik ein av fleire partar som tok pant i tomta for å sikre verdiane dei meinte dei hadde i krilfiskereiarlaget Emerald Fisheries.

Etter dei opphavlege planane skulle Stig Remøy nytte tomta til å bygge ein stor kril-fabrikk.