Visuelt er den «nye drakta» ei modernisering av den førre logoen. Blåfargen er framleis til stades som primærfarge, men logoen har færre element.

– Symbolet representerer djupe fjordar og spisse fjell, som er ein viktig del av identiteten til oss som bur her. I tillegg illustrerer den «M» for Møre. Dei fire «byggjeklossane» som utgjer logosymbolet spelar videre skaparånda vi er så kjent for her på Nordvestlandet. Tidlegare var sparebank-eika ein sentral del av logoen vår. I den nye logoen er denne erstatta med eit moglegheitsrom som symboliserar det vi kan skape samen, seier Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre, i ei pressemelding.

Den nye profilen er utvikla i samarbeid med designbyrået Scandinavian Design Group.

Gradvis utrulling

Halvparten av Sparebanken Møre sitt overskot går som kjent tilbake til gode formål i lokalsamfunnet- Bankens sponsorverksemd og samfunnsengasjement gjer at det er mange flater som no skal oppdaterast. «Effektivitet og berekraft har lagt klare føringar for implementerings arbeidet, skriv banken.

– Prosjektet og prosessen er nøye planlagt, og vi har lagt ein detaljert plan for gradvis utrulling. Nettbank, mobilbank og nettsider vil få ny profil i juni. Når det gjelder drakter, stadionreklame og bankkort som uansett blir skifta ut med jamne mellomrom, vil profilen implementerast ved naturlig utskifting, seier Nydal.