– Men, den manglar jo påhengar, flirer ein liten gut som sit på bassengkanten med ein knallblå flytevest.

Det er symjeopplæring for barnehageborna frå Sirlihaugen i dag. Men det er noko nytt ved dagens opplæring som ikkje har vore før. Ute i det varme bassengvatnet ligg nemleg ei lita raud jolle som nettopp er komen på plass på badeland.

Fatal kunnskap

– Det er uhyre viktig at barn, og kven som helst for den slag skuld lærer seg båtvett. For mange er kanskje kunnskap rundt båt ei sjølvfølge, men her er faktisk veldig mange som ikkje har prøvt å ro eller veit korleis ein skal handtere bergingssituasjonar i båt, forklarar Karl Petter Sortehaug, som i kjent stil er i full sving med å vise barna korleis redningsvestar og flytevestar fungerer.

Han er veldig glad for at badeland no har fått på plass ei jolle som kan brukast i opplæringssituasjonar.

– Denne skal brukast til å for eksempel gi barnehageborn og skuleelevar kunnskap om grunnleggande ting ved båt. Skuleelevar får til dømes øve på kantrings-situasjonar, forklarar Sortehaug.

Samstundes kan sjølvsagt båten brukast av andre organisasjonar som vil øve, som for eksempel symjeklubben og dykkarklubben, fortel Sortehaug som ser for seg at den blir flittig brukt.

– Viktig, så vi ikkje druknar

Ute i vatnet er Lydia (6) og Gullik (5) i gang med å klyve om bord i jolla. Dei får begge prøve å hoppe frå båten, ro, og berge kvarandre.

– Det er viktig så vi ikkje skal drukne på ekte, fortel Lydia etter å ha hjelpt Gullik inn til bassengkanten via båten.

– Vi har øvd på å sitte fint og ro i båten, men eg fekk også hoppe, gliser Gullik.

Begge er samde i at det var svært å få prøve basseng-jolla. Det var også kjekt å få prøve å ro.

Lokalsponsa

Den raude Pioneer-jolla er ei gåve frå Sparebanken Møre. Banksjefen sjølv vitja jomfruturen frå bassengkanten.

– Det er klart at når vi bur her vi bur er dette veldig viktig kunnskap å få på plass. Berre det å lære born korleis ein kan hjelpe folk til land utan å få dei om bord i båten, kan potensielt redde liv, seier Per Ronald Knutsen.

Sortehaug takkar mannen ved si side for at dei ville vere med på denne gåva.