– Publikum må gjerne kome og prate med representantane, sjå kva dei har å tilby, eller byggje nettverk. Det er fri tilgang.

Det seier dagleg leiar Lene Moen Karlsen i Nettverk Sunnmøre, som arrangerer bedriftsmessa i samarbeid med Thon Hotell Fosnavåg.

Konseptet vart testa ut i fjor, då heile 60 sunnmørske bedrifter heiv seg på tilbodet om å få ein gratis stand på den første bedriftsmessa.

– Den moglegheita har vi ikkje no, men utvalet er likevel variert, med representantar frå mange ulike bransjar, seier Karlsen.

Totalt 37 bedrifter er melde på til årets messe. Mange av dei er heilt lokale.

– Ein del av dei som har stand har laga til konkurransar, seier Karlsen.

Mellom dei som er nye i år finn vi heilt lokale bedrifter som Moens Mat, Mekonomen Bilverksted, Tussa, Explore Fosnavåg, Vestlandsnytt, Jon Gjerde AS, og Sparebank 1.

– I år har vi dessutan fått med oss fleire hotell, og i nedre del av parkeringshuset vert det utstilling av bilar frå to ulike leverandørar, seier Karlsen.

Føredrag om butikkutvikling

Nettverk Sunnmøre har invitert butikkutviklar Gøril Florvaag til å halde føredrag om korleis butikkeigarar kan få fart på omsetninga, mellom anna ved å skape handlelyst.

– Ryddigheit rutinar og evna til å sjå butikken frå kunden sin ståstad kan lærast. I dette føredraget blir deltakarane bevisstgjorde og får enkle og konkrete verktøy for å øve opp sine eigne kritiske blikk til butikkverksemd, heiter det om føredraget.

– Førebels har berre 20 deltakarar meldt seg på til dette. Vi hadde håpa på fleire, men den låge oppslutnaden kan ha noko med tidspunktet å gjere, ettersom mange kanskje vert forhindra fordi dei er på jobb, seier Karlsen.

Bedriftspresentasjonar

I tillegg til det nemnde føredraget, skal fire lokale bedrifter halde presentasjonar i Redarrommet: Office Aid om ergonomi-teori, Hotel Alexandra, Hageland Tilseth ved Erik og Anita, og Vestlandsnytt om utviklinga i lokalavisa. Bedriftspresentasjonane er opne for alle.

Lene Moen Karlsen oppmodar alle som vil vite meir om kva dei kan finne på bedriftsmessa om å sjå på Nettverk Sunnmøre sine heimesider.

Samarbeider: Hotellsjef Monica Bjørhovde ved Thon Hotel Fosnavåg og dagleg leiar Lene Moen Karlsen i Nettverk Sunnmøre. Foto: privat. Foto: Privat