Øydelegg for folk, hubro og myr meiner grunneigarar

foto